En spröjsad fönsterkarm i trä

Byggnadsteknik - när du vill renovera hållbart

Är du ute efter att bevara husets karaktär är det ofta bättre att renovera de befintliga fönstren än att byta ut dem mot nya. Gamla fönsterkarmar är vanligtvis tillverkade av kärnvirke, som är den inre delen av trädets stam. Kärnvirkets celler har stor motståndskraft mot vatten, vilket gör att träet under lång tid klarar de stora påfrestningar som väder och vind innebär. Dagens byggnadsteknik slår än så länge inte de äldre fönstrens träkvalitet och därför är det en god idé att renovera fönstren. Vi på oss hjälper dig gärna med detta när du ska renovera hus.

Renovera med varsam hand

Att renovera hus eller genomföra en renovering av lägenhet med hjälp av gamla byggnadstekniker är ett bra sätt att värna om miljö och hållbarhet. Genom att använda gamla bygg- och renoveringsmetoder kan du även minska förekomsten av material som kan påverka din hälsa negativt. Fönster med karmar i trä kräver lite mer underhållsarbete men rätt skötta håller de i många år framöver.