Totalrenovering av Villa

Här utfördes en renovering och ombyggnation av en Villa i Farsta i Södra Stockholm. Fördelen för kunden var att hon kunde utnyttja ROT-Avdraget.