Brandtätning av Fastighet i Stockholm

Under en fastighetsrenovering i Stockholm vid Älvsjö fick vi även i uppdrag att säkra brandcellsgränser, med en så kallad brandtätning. Då vi inte hade kunskapen för detta tog vi oss hjälp av ett företag som utför Brandisolering i Stockholm. Brandtätningsinstallationen skedde enligt rådande brandklass och vi rekommenderar dem starkt.

Offert? Klicka här